Privacyverklaring AVG

Diëtist Kristen – Eten op Gevoel is een eenmanszaak, gevestigd te (4811 KE) Breda aan de Markendaalseweg 88, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We verwerken en gebruiken jouw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking (bijzondere en/of gevoelige) persoongegevens
Als je gebruikt maakt van de diensten van Diëtist Kristen – Eten op Gevoel, dan hebben wij hiervoor gegevens van je nodig. Hierbij kun je denken aan de volgende gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, BSN, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over je activiteiten op onze website. Alle gegevens, buiten de gegevens over je activiteiten op onze website, worden door jouzelf aan ons verstrekt.

Ook worden bijzondere en/of gevoelige persoongegevens verwerkt, denk hierbij aan informatie over het eet- en leefpatroon en relevante medische gegevens. Wij leggen, met jouw expliciete toestemming, alle persoonsgegevens vast in een (elektronisch) dossier.

Dit doen wij vanuit de volgende doelen:

  • Om dienstverlening omtrent coaching en advies te verlenen.
  • Het afhandelen van je betaling
  • Het opmaken van de factuur voor de vergoeding van de zorgverzekeraar
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Diëtist Kristen – Eten op Gevoel analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
  • Diëtist Kristen – Eten op Gevoel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

We bewaren je gegevens niet langer dan strict noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

  • We bewaren persoons- en medische gegevens 20 jaar na beëindiging van de behandeling. Hiertoe zijn wij verplicht volgens de wet Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WOGB).
  • Voor facturatie en de financiële administratie verwerken we je naam, factuuradres, e-mail en bankgegevens. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren.
  • De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Diëtist Kristen – Eten op Gevoel verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Diëtist Kristen – Eten op Gevoel maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Diëtist Kristen – Eten op Gevoel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je te sturen.

Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Diëtist Kristen – Eten op Gevoel neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat we wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen.

Voor vragen of als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kun je contact opnemen via info@dietistkristen.nl.

Opgesteld op 21 april 2022
Laatste wijziging: 12 juli 2023 (bedrijfsadres)

Diëtist Kristen - Eten op Gevoel
KvK nummer: 85647381


Lid van de DCN,
Geregistreerd diëtist in KP
© 2024 Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacy
Dietist Kristen

Hi, Heb je een vraag over intuïtief eten?

Stuur een berichtje